Community

From CIPedia
Jump to navigation Jump to search

Definitions

National Definitions

Romania

Comunitate:
(1) unitate spaţială sau teritorială de organizare socială, în care indivizii au un sens al identităţii şi apartenenţei, exprimat de relaţiile sociale continue. Ea serveşte la studierea tipului de model de societate, în care se pot reliefa dimensiuni ale structurii sociale şi ale proceselor sociale, model dificil de sesizat la nivelul întregii societăţi. Comunitatea prezintă un anumit mod de constituire a solidarităţii între oameni, tipuri specifice de convieţuire şi anumite nevoi comune pentru toţi membrii comunităţii. În cadrul comunităţii, aceste nevoi sunt, de regulă, asigurate. Relaţiile recvente cu ceilalţi membrii, susţinerea reciprocă, crearea unor identităţi sociale comune şi sentimentul apartenenţei la comunitate asigură nevoile de bază ale individului, astfel încât acesta să se dezvolte armonios, să aibă un trai liniştit şi să îşi poată valorifica potenţialul socio-psiho-intelectual. Comunitatea are un scop principal: supravieţuirea. Scopul derivat îl reprezintă dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare. Ele nu pot fi realizate decât printr-un susţinut efort de grup, rezultat din interacţiunea şi coordonarea acţiunilor oamenilor din colectivitatea respectivă;
(2) grupare de state, unite de interese socio-politice, economice sau militar-strategice, în cadrul căreia sunt stabilite standarde şi principii comune, însă avându-se în vedere respectarea specificului naţional al fiecărui stat. [1]United States

Community refers to a place designated by geographical boundaries that functions under the jurisdiction of a governance structure, such as a town, city, or county. It is within these places that people live, work, play, and build their futures. [2]


FEMA[3] refers to the term of "Whole Community":
* Individuals and families, including those with access and functional needs
* Businesses
* Faith-based and community organizations
* Nonprofit groups
* Schools and academia
* Media outlets
* All levels of government, including state, local, tribal, territorial, and federal partners


The phrase "whole community" appears a lot in preparedness materials, as it is one of the guiding principles. It means two things:

  1. Involving people in the development of the national preparedness documents.
  2. Ensuring their roles and responsibilities are reflected in the content of the materials.


See also

Notes

References