Utilities

From CIPedia
Jump to navigation Jump to search

Definitions

National Definitions

Netherlands

Een nutsbedrijf is een bedrijf dat, vaak vanuit een monopoliepositie, opereert in een sector die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn, omdat het belangrijke producten of diensten levert die in het algemeen belang zijn. Hier worden de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening toe gerekend. [1]United Kingdom

Companies providing essential services, often categorised as water, energy and telecommunications, although this can sometimes include other infrastructure sectors such as transport. [2]


See also


Notes

References