Self-reliance

From CIPedia
Jump to navigation Jump to search

Definitions

European Definitions

National Definitions

Australia

[Defence] Self-reliance is ‘the ability to defend Australia without relying on the combat forces of other countries’. [1]Netherlands

Zelfredzaamheid: Vermogens en handelingen van getroffen burgers om incidenten, en de nasleep ervan, zelfstandig dan wel met behulp van anderen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beheersen. [2]See also

Notes

References