Interest to be protected

From CIPedia
Jump to navigation Jump to search

Definitions

National Definitions

Netherlands

Te beschermen belang: belangen waarbij in geval van compromittering, of de mogelijkheid van compromittering, nadelige gevolgen, of een risico daarop, kan ontstaan voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de primaire processen van de rijksoverheid, delen daarvan of voor andere belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries. [1]


See also

Notes

References