Adatvédelmi információk

Digitális átalakulási értékelés

Amikor ön ezt a weboldalt használja, személyes adatait adatkezelőként kezeljük, és a meghatározott célok és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk. Az alábbi pontok további részletekkel szolgálnak a kérdéses adatokról, az adatkezelés módjáról és az önt illető jogokról.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkének 1. pontja alapján a személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

1. Hatály

2. Adatkezelő és vállalati adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

3. Személyes adatok kezelése és az adatkezelés célja

4. Adattovábbítás

5. Sütik

6. Az érintett jogai

7. Adatbiztonság

8. Adatvédelmi információk időszerősége és kiegészítései

1. Hatály

Jelen adatvédelmi információk minden projektweboldalunk adatkezelésére, valamint minden kapcsolódó projektszolgáltatási ajánlatra (internetes eszközök vagy telefonos alkalmazások) (a könnyebb érthetőség érdekében a továbbiakban mint „Weboldal”) vonatkoznak minden olyan esetben, amikor jelen adatvédelmi információkra utalás történik.

2. Adatkezelő és vállalati adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján az adatkezelő:

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Hansastrasse 27 c,
80686 München, Németország

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK

Fraunhofer IPK, Pascalstraße 8-9, 10587 Berlin

(a továbbiakban mint Fraunhofer-IPK)

Email: datenschutz@ipk.fraunhofer.de
Telefon:    +49 30 39006-478
Fax: +49 30 391 1037

A Fraunhofer vállalati adatvédelmi tisztviselője a fenti müncheni címen érhető el az Adatvédelmi tisztviselő címén vagy a datenschutz@zv.fraunhofer.dee-mail címen.

Adatvédelmi jogaival és/vagy az érintettként önre vonatkozó jogokkal kapcsolatos kérdéseivel bátran fordulhat bármikor közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz.

Ezenkívül e-mailt is írhat a kapcsolattartónak, Marvin Michael Smith-nek a datenschutz@ipk.fraunhofer.dee-mail címre.

3. Személyes adatok kezelése és az adatkezelés célja

Weboldalunkat elérheti anélkül is

hogy személyazonosságának bármely részét fel kellene fednie. A terminális készülékére telepített böngésző automatikusan információt, többek között az ön terminális készülékének IP-címét is, továbbít weboldalunk szerverére (pl. böngésző fajtája és verziója, elérés pontos időpontja) annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjen a weboldallal. Ez az információ ideiglenesen tárolódik egy ún. naplóállományban, és legfeljebb 4 hét elteltével törlésre kerül.

IP-címét technikai és adminisztrációs célokból kezeljük a kapcsolat létrehozása és stabilitása, weboldalunk biztonságának és működésének biztosítása, valamint, amennyiben szükséges, a weboldal elleni törvénytelen támadások lenyomozása érdekében.

Az IP-cím kezelésére a jogalapot a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja adja. Jogos érdekünk az említett biztonsági érdekből és weboldalunk akadálytalan elérésének szükségszerűségéből származik.

IP-címének kezeléséből, valamint a naplóállományban tárolt egyéb információkból személyazonosságára közvetlenül semmilyen módon nem következtethetünk.

Ezenfelül weboldalunkra tett látogatásakor sütiket használunk. A sütikről további információt jelen adatvédelmi információk későbbi pontjában kaphat.

A benchmarking jelentés kérése esetén

A Fraunhofer IPK a felmérés eredményei alapján átfogó benchmarking (összehasonlító teljesítményértékelési) tanulmányt tervez készíteni. Amennyiben szeretne egy másolatot kapni a benchmarking jelentésről, adja meg az e-mail címét (opcionális). Az e-mail cím megadásával ön hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmány időtartamára a felmérés során adott válaszait feldolgozzák, valamint összekapcsolják az e-mail címével.

4. Adattovábbítás

Amennyiben weboldalakon gyűjtött személyes adatokat továbbítunk adatfeldolgozónak, jelen adatvédelmi információkban értesíteni fogjuk önt a vonatkozó adatkezelési tevékenységről, megnevezve a konkrét címzettet.

Ezenkívül személyes adatait kizárólag akkor továbbítjuk, amennyiben

  • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint ön hozzájárulását adta,
  • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján ez szükséges egy önnel kötött szerződés teljesítéséhez (pl. adattovábbítás szállítmányozási cégeknek az ön által rendelt áruk kiszállítása érdekében, illetve fizetési információk továbbítása pénzforgalmi szolgáltatóknak vagy hitelintézeteknek fizetési műveletek feldolgozása érdekében);
  • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében nyilvánosságra hozatali jogi kötelezettség áll fenn.

A címzettek a továbbított adatokat kizárólag a fentnevezett célokra használhatják fel.

5. Sütik

Jelen weboldal sütiket használ. A sütik kis fájlok, amelyeket az ön böngészője automatikusan generál és az eszközén (laptop, tablet, okostelefon stb.) tárol, amikor ön weboldalunkra látogat. A sütik nem tesznek kárt az eszközében és nem tartalmaznak vírust, trójai programot, illetve malware-t.

A sütik a használt eszközzel kapcsolatos információkat tárolnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mi önt közvetlenül azonosítani tudnánk.

Azért használunk sütiket, hogy ajánlataink felhasználását kényelmesebbé és kellemesebbé tegyük az ön számára. Az ún. munkamenet sütiket például azért alkalmazzuk, hogy lehetővé tegyük a munkamenet ellenőrzését és hogy elmentsük a munkamenet során az űrlapba vagy kosárba bevitt adatokat. A munkamenet sütik legkésőbb a böngésző bezárásakor törlődnek.

Az ideiglenes sütiket azért is használjuk, hogy a weboldalt még felhasználóbarátabbá tegyük. Ezek a sütik 4 hétig tárolódnak az ön eszközén. Amikor ismét ellátogat weboldalunkra, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, ezek a sütik automatikusan észlelik, hogy ön korábban már járt a weboldalon és újra alkalmazzák a legutóbbi beállításokat és bevitt adatokat, így önnek nem kell őket újra beírnia.

Ezenfelül a sütiket a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatgyűjtés miatt is alkalmazzuk az önnek tett ajánlataink finomítása céljából (ld. 4. pont). Amikor újra felkeresi weboldalunkat, ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy automatikusan felismerjük, ön korábban már járt a weboldalunkon. Ezek a sütik 4 hét elteltével törlődnek.

A sütik által kezelt adatok a fent említett jogos érdekünk és harmadik felek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekének megvédése céljából szükségesek.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Lehetősége van azonban böngészője beállításain módosítani, hogy ne mentsen le sütiket a számítógépére, illetve értesítse önt, mielőtt új sütiket mentene el. Amennyiben teljesen letiltja a sütiket, lehetséges, hogy weboldalunk működése sérül.

6. Az érintett jogai

Önnek az alábbiak állnak jogában:

  • a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ennek megfelelően mi nem kezelhetjük tovább adatait;
  • a GDPR 15. cikke alapján ön hozzáférést kaphat az általunk kezelt személyes adataihoz. Hozzáférést kérhet nevezetesen az alábbi információkról: adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, valamint az adatok tárolásának tervezett időtartama. Ezenfelül jogában áll az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, tiltakozni az adatkezelés ellen, panaszt benyújtani, illetve információt kérni adatainak forrásáról, amennyiben nem mi gyűjtöttük, automatizált döntéshozatal létezéséről, ideértve a profilalkotást is, valamint, amennyiben alkalmazandó, érthető információt kérni az alkalmazott logikáról;
  • a GDPR 16. cikke szerint ön jogosult arra, hogy pontatlan személyes adatai helyesbítésre kerüljenek, valamint hiányos személyes adatai kiegészítésre kerüljenek indokolatlan késedelem nélkül;
  • a GDPR 17. cikkének értelmében önnek jogában áll az általunk tárolt személyes adatok törlését kérni, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;
  • a GDPR 18. cikke alapján ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és ön ellenzi az adatok törlését, már nincs szükségünk a személyes adatokra, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve amennyiben a GDPR 21. cikke szerint ön tiltakozott az adatkezelés ellen;
  • a GDPR 20. cikke szerint önnek jogában áll, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, valamint
  • a GDPR 77. cikkének értelmében ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatósággal rendszerint felveheti a kapcsolatot az ön szokásos tartózkodási helyén, a munkahelyén vagy szervezetünk székhelyén.

Információ a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jogáról

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) (közérdekből végzett adatkezelés) és f) (jogos érdek érvényesítéshez szükséges adatkezelés) pontján alapuló kezelése ellen.

Amennyiben ön tiltakozik, személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok kezelését azonnal beszüntetjük. Ebben az esetben nem szükséges különleges helyzetre hivatkozni. Idetartozik a közvetlen üzletszerzéshez köthető profilalkotás is.

Amennyiben érvényesíteni szeretné tiltakozáshoz való jogát, kérjük, küldjön e-mailt a  datenschutz@zv.fraunhofer.decímre

7. Adatbiztonság

Minden személyes adtát a széles körben használt és biztonságos TLS (Transport Layer Security) titkosítási protokoll által titkosított formátumban továbbítjuk. A TLS biztonságos és bevált protokoll, amelyet többek között online banki ügyintézésnél is használnak. A biztonságos TLS kapcsolatot böngészője címsorában a http-t követő s-ről (azaz https://) vagy a lakat ikonról ismeri fel.

Minden más tekintetben is megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védjük adatait véletlenszerű vagy szándékos manipuláció, részleges vagy teljes elvesztés, megsemmisülés vagy harmadik fél általi jogosulatlan közlés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológia előrehaladásával folyamatosan fejlesztjük.

8. Adatvédelmi információk időszerűsége és kiegészítései

Weboldalunk, valamint ajánlott, illetve törvényi vagy szabályozó követelmények miatt megváltozott termékeink és szolgáltatásaink további fejlesztése okán jelen adatvédelmi információk kiegészítésre kerülhetnek. Weboldalunkon bármikor elérheti és kinyomtathatja a legfrissebb adatvédelmi információkat.