Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Kære Hr./Fru/Frk.,

 

Tak fordi du tager dig tid til at deltage i denne undersøgelse.

 

Som en del af forskningsprojektet "AI-TraWell" gennemfører vi i øjeblikket en undersøgelse i forskellige byer for at afdække borgernes opfattelse af transporttjenester i de respektive byer og identificere de faktorer, der er vigtige for brugerne, for at forbedre fremtidige transporttjenester.

 

Undersøgelsen er udarbejdet af Fraunhoferinstituttet i samarbejde med yderligere projektpartnere i AI-TraWell-konsortiet.

 

Udfyld venligst spørgeskemaet så fuldstændigt som muligt. Det er anonymt at deltage, og fortrolig håndtering af oplysninger garanteres.

 

Det tager omkring 15-20 minutter at gennemføre undersøgelsen.
Tak for din støtte!

 

Projektteam »AI-TraWell«

 

Denne undersøgelse er en del af AI-TraWells projekt, som har modtaget støtte fra EIT Urban Mobility i henhold til tilskudsaftale nr. 20024. Ansvaret for indholdet af denne undersøgelse ligger alene hos forfatterne. EIT er ikke ansvarlig for brugen af oplysningerne fra undersøgelsen..