Vital Process

From CIPedia
Revision as of 01:06, 12 May 2016 by Eluiijf (talk | contribs) (Created page with "==Definitions== <!--=== European Definitions === === Other International Definitions === Test test test. --> === National Definitions === ==== Netherlands ==== {{defin...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Definitions

National Definitions

Netherlands

Een (maatschappelijk) vitaal proces is gedefinieerd als een proces dat bij het niet juist of niet tijdig uitvoeren de veiligheid van de burger in gevaar brengt of waardoor de maatschappij ernstig ontwricht raakt. [1]


See also

Notes