Vital Process

From CIPedia
Revision as of 23:21, 27 June 2019 by Eluiijf (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Definitions

National Definitions

Netherlands

Een (maatschappelijk) vitaal proces is gedefinieerd als een proces dat bij het niet juist of niet tijdig uitvoeren de veiligheid van de burger in gevaar brengt of waardoor de maatschappij ernstig ontwricht raakt. [1]


See also

Critical Process

Notes