Aftermath Crisis Management

From CIPedia
Jump to navigation Jump to search

Definitions

National Definitions

Netherlands

Nazorg: alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar normale verhoudingen. [1]

Hierbij is zowel aandacht voor opvangen en begeleiding van slachtoffers, als voor opsporing, vervolging en/of begeleiding van daders.

Nazorg: Geheel van maatregelen gericht op terugkeer naar de normale situatie. [2]Nafase omvat alle activiteiten die na afschaling van de nationale crisisorganisatie plaatsvinden om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen of op te heffen en zo snel mogelijk terug te keren naar het dagelijks leven [3]See also

Notes

References